Rating là gì?

20/05/2015

Trong nghiên cứu khán giả truyền hình, chỉ số rating dùng để đánh giá hiệu quả nội dung chương trình truyền hình cũng như hiệu quả của quảng cáo. Nó được coi là đơn vị tiền tệ trên thị trường truyền thông. Dựa vào các chỉ số rating này, các đài truyền hình, nhà cung cấp dịch vụ truyền đánh giá hiệu quả của các chương trình truyền hình từ đó định giá cho các sản phẩm truyền hình và các spot quảng cáo. Các chủ quảng cáo hay công ty truyền thông quảng cáo dựa vào chỉ số này đề quyết định chi phí cho quảng cáo, quảng cáo trên kênh nào, chương trình nào để nhắm đúng đối tượng mục tiêu. Mặc dù chỉ số rating quan trọng như vậy nhưng nó thường bị hiểu sai và hiểu chưa đầy đủ. Bài viết này sẽ giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về chỉ số rating. 

 

Rating là một đơn vị đo lường khán giả, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông, của một chương trình hay thậm chí một mẩu quảng cáo tính bằng % dân số hoặc nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. Rating được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm tương đối (Rtg%) hoặc số lượng tuyệt đối Rtg(000).

20.5.2016.Rating la gi

Nguồn : VIETNAM-TAM

Chúng ta cần phải quan tâm tới cả chỉ số Rtg% và Rtg (000). Bởi vì cùng một chỉ số Rtg% nhưng không xác định rõ Rtg% đó được tính cho nhóm đối tượng nào hoặc dân số ở địa bàn nghiên cứu nào sẽ rất dễ gây hiểu nhầm cho người sử dụng số liệu. Ví dụ, cùng một nhóm đối tượng Nam, nhưng nếu chương trình đó được chiếu ở Hà Nội, 10% rating tương ứng với 157 nghìn người xem. Trong khi cũng là 10% rating ở thành phố HCM thì lượng khán giả xem chương trình này chỉ là 293 nghìn người.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng chỉ công bố Rtg% của một chương trình đạt được mà không đưa ra cụ thể là đang nói đến nhóm đối tượng nào và thị trường nào. Ví dụ: Trang web saostar.vn đã công bố chỉ số rating của tập 13 phim Hậu duệ mặt trời đã đạt được rating 33,5%1.

Cách công bố chỉ số rating theo cách này còn gây ra hiểu nhầm khi chỉ số rating của một kênh hoặc một chương trình nào đó không được như mong muốn và mọi người thường hay nghĩ Rating có vấn đề. Tuy nhiên, nếu Rating được công bố chính xác và đầy đủ thì rating chỉ cho chúng ta biết khán giả xem kênh/chương trình của mình là ai?
Những khán giả đang xem có đúng đối tượng mà chương trình hay kênh nhắm tới hay không? Thực tế, rating cao hay thấp đều có giá trị sử dụng như nhau.

Như vậy, cách hiểu về rating chỉ đúng và chính xác khi biết được đầy đủ thông tin rating: một nhóm đối tượng mục tiêu đã xác định, môt chương trình cụ thể, một kênh truyền hình nhất định và trong một thị trường.

VIETNAM-TAM

1: www.saostar.vn, Sự xuất hiện của Yoo Ah In trong tập 13 của “Descendants of the Sun” đã mang về cho bộ phim kỷ lục rating mới: 33,5%,ngày 7 tháng 4 năm 2016.

 

Xem 15715 lần