Tầm quan trọng của việc thiết kế TAM Panel

21/05/2016

Nghiên cứu khán giả xem truyền hình sẽ cho chúng ta biết thông tin quan trọng về khán giả truyền hình: Họ là ai, xem gì, xem vào lúc nào, thường xem ở đâu, và có bao nhiêu người xem. Dựa vào kết quả nghiên cứu này (chỉ số rating), các đài truyền hình, các công ty truyền thông hay các nhà sản xuất sẽ biết được nhu cầu của người xem và nhận được những phản hồi tương đối chính xác về sản phẩm của mình. 


Để đo lường rating, chúng ta không thể đo lường trên toàn bộ dân số tổng thể. Các phương pháp thống kê hiện đại cho phép chúng ta thực hiện đo lường trên một mẫu dân số (thường gọi là TAM Panel) để ước lượng tỉ lệ khán giả của các kênh hoặc chương trình truyền hình trong toàn bộ dân số với độ tin cậy và mức sai số cho phép. 

Trong nghiên cứu này, TAM Panel được hiểu là tập hợp những hộ gia đình được tuyển chọn làm mẫu đại diện để triển khai các hoạt động đo lường khán giả truyền hình và sau đó suy rộng kết quả cho toàn bộ hộ gia đình ở khu vực nghiên cứu. Để kết quả nghiên cứu được chính xác và phản ánh đúng thực tế, TAM Panel phải được thiết kế giống như một xã hội thực thu nhỏ. Do đó, TAM Panel được thiết kế phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

  1. Số lượng hộ tham gia TAM Panel phải đủ lớn để có thể đại diện khu vực nghiên cứu. Theo VIETNAM – TAM, quy mô Panel đáp ứng việc thu thập dữ liệu tại Hà Nội tối thiểu 270 hộ và Hồ Chí Minh tối thiểu 385 hộ.
  2. Các hộ được chọn tham gia TAM Panel phải đáp ứng các tiêu chí theo hạn mức tuyển chọn hộ gia đình: Quy mô hộ, số lượng ti vi, thành phần kinh tế, hạ tầng thu tín hiệu truyền hình, thời lượng xem ti vi và khu vực địa lý. Khi chọn hộ, một số tiêu chí được kết hợp với nhau để tăng tính đại diện cho TAM Panel.

 

20.5.2016.TAMPANEL 1

Nguồn: VIETNAM-TAM

Các hộ được tuyển chọn tham gia TAM Panel phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí thiết lập hạn mức nêu trên, nếu chỉ sai 1 trong các tiêu chí đó sẽ dẫn đến sai lệch kết quả nghiên cứu. Giả sử, chúng ta xét tiêu chí thời lượng xem ti vi.

20.5.2016.TAMPANEL

Giống như các yếu tố dùng để kiểm soát và phân bổ TAM Panel khác, việc kiểm soát và phân bổ TAM Panel theo WoV (Weight of View) đảm bảo thành phần dân số trong TAM Panel tương đồng với thành phần dân số trong toàn bộ tổng thể. Điều này hàm ý rằng, nếu TAM Panel không được kiểm soát theo WoV sẽ dẫn đến kết quả đo lường Rating không phản ánh đúng giá trị Rating thực. Trường hợp dễ xảy ra nhất là Rating của tất cả các kênh hoặc chương trình đều cao hơn thực tế bởi vì những hộ gia đình hay cá nhân ít xem truyền hình thì sẽ khó đồng ý tham gia vào TAM Panel.

Như đã nói ở trên, kết quả nghiên cứu về khán giả xem truyền hình rất quan trọng đối với các đơn vị sản xuất truyền hình, các công ty truyền thông hay các nhà sản xuất. Xét trên yếu tố người xem, rating chính là thước đo thị hiếu khán giả. Về mặt thương mại, các đài truyền hình có thể kiểm soát được hiệu quả cũng như mức độ thỏa đáng về mức giá quảng cáo mà họ đưa ra cho những doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm của mình trong khung giờ phát sóng. Như vậy, nếu chỉ số rating không chính xác các đơn vị đưa ra những nhận định sai lầm dẫn đến thiệt hại về kinh tế, thậm chí là phải giải thể hoặc các nhà sản xuất phải loại bỏ chương trình do sai chiến lược phát triển nội dung.

VIETNAM-TAM

Xem 2449 lần