Vai trò của rating đối với các đơn vị tham gia thị trường quảng cáo trên truyền hình tại Việt Nam

25/05/2016

Để một sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu tới người tiêu dùng thông qua sóng truyền hình thì cần phải có sự tham gia của đài truyền hình, công ty quảng cáo, chủ quảng cáo…Các đơn vị này sử dụng chỉ số rating để đánh giá hiệu quả của quảng cáo và coi nó như một đơn vị tiền tệ để định giá các spot quảng cáo trên thị trường truyền thông.


Rating là một đơn vị đo lường khán giả, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông, của một chương trình hay thậm chí một mẩu quảng cáo. Thông qua chỉ số rating, các đài truyền hình, công ty quảng cáo hay chủ quảng cáo sẽ biết ai xem quảng cáo? Xem vào lúc nào nào? Xem bao nhiêu lần? Mỗi đơn vị sẽ sử dụng chỉ số này một cách linh hoạt để phục vụ cho yêu cầu công việc của họ.

 

Đài truyền hình
Đài truyền hình là đơn vị tiếp nhận, truyền đạt thông điệp quảng cáo của chủ quảng cáo thông qua các nhà sản xuất nội dung đến khán giả. Thông qua chỉ số rating, các đài truyền hình định lượng được khán giả của các chương trình, các kênh theo khung thời gian. Đồng thời, định vị được đối tượng khán giả theo từng chương trình, khung giờ cụ thể. Các nhà đài dựa vào đây xác định giá cho quảng cáo. Dưới đây là 2 ví dụ về việc quảng cáo cùng 1 sản phẩm nhưng đối với chương trình có rating khác nhau thì giá quảng cáo sẽ khác nhau.

vai tro

 

Công ty quảng cáo
Khác với các đài truyền hình, các công ty quảng cáo dựa trên năng lực và sự hiểu biết của mình về công việc quảng cáo để giúp các khách hàng là chủ quảng cáo thực hiện chiến lược quảng cáo từ việc: Xây dựng nội dung, lựa chọn kênh quảng cáo, theo dõi – đối soát việc thực hiện quảng cáo và kiểm tra hiệu quả của cả dự án quảng cáo. Do đó, họ sử dụng chỉ số rating để:

  1. Định lượng được khán giả và đặc điểm của khán giả của các kênh, chương trình, khung giờ truyền hình theo từng loại thị trường mục tiêu. Các công ty sẽ có định hướng về mặt nội dung, hình ảnh, ý nghĩa, kỹ thuật cho các nhà làm chương trình quảng cáo trong việc xây dựng sản phẩm nhằm truyền tải được tối đa thông điệp mà các chủ quảng cáo muốn gửi tới các đối tượng khán giả mục tiêu.
  2. Theo dõi lượng khán giả mục tiêu của các quảng cáo được công ty đặt hàng phát sóng. Qua đó đánh giá được hiệu quả thu hút khán giả mục tiêu của các quảng cáo được đặt hàng với nhà đài.

Chủ quảng cáo
Chỉ số rating giúp cho các chủ quảng cáo biết được Hiệu quả của chiến dịch quảng cáo: sản phẩm của họ có được quảng cáo đúng thị trường, đúng đối tượng khán giả mà họ quan tâm không? Giúp cho doanh nghiệp định vị thứ hạng, thị phần thương hiệu của doanh nghiệp trong cùng phân khúc thị trường, trong cùng 1 lĩnh vực hoạt động, đồng thời giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả quảng cáo so với đối thủ cạnh tranh. Từ đó, đưa ra giải pháp tối ưu hóa cho kế hoạch quảng cáo trong tương lai.

VIETNAM-TAM

Xem 3460 lần