Báo cáo dữ liệu khảo sát cơ bản tại Đà Nẵng năm 2017

26/08/2017

kscb danang 1

kscb danang 2

kscb danang 3

kscb danang 4

kscb danang 5

kscb danang 6

kscb danang 7

kscb danang 8

kscb danang 9

kscb danang 10

kscb danang 11

kscb danang 12

kscb danang 13

kscb danang 14

kscb danang 15

kscb danang 16

kscb danang 17

kscb danang 18

kscb danang 19

kscb danang 20

kscb danang 21

kscb danang 22

kscb danang 23

Download bản PDF

Thực hiện bởi Nielsen - VIETNAM-TAM

 

Xem 1716 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 06/09/2017 03:17