Báo cáo dữ liệu khảo sát cơ bản tại Hà Nội năm 2017

10/10/2017

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

 

 

Download bản PDF

Thực hiện bởi Nielsen - VIETNAM-TAM

 

 

 

Xem 2430 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 10/10/2017 10:28