Báo cáo dữ liệu khảo sát cơ bản tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

10/10/2017

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

 

Download bản PDF

Thực hiện bởi Nielsen - VIETNAM-TAM

 

 

Xem 14564 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 11/10/2017 01:49