Cụm từ “Truyền thông hội tụ” (media covergence) được nhắc khá nhiều trong thời gian gần đây ở thị trường quảng cáo. Truyền thông hội tụ là một xu hướng mới mà không có ngăn cách giữa các phương tiện truyền thông như giữa Tivi và Internet. Nhưng khi xu hướng truyền thông này được áp dụng tại Việt Nam, các nhà sản xuất nội dung chương trình và cả nhà Đài đã thích ứng đúng mục tiêu hay chưa?