Các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia ra đời nhằm phục vụ mục đích chính trị, thông tin tuyên truyền quốc gia đồng thời phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình trả tiền mà không cần xin phép bản quyền.