Khái niệm “khán giả truyền hình” vẫn thường được các phương tiện truyền thông nhắc đến khi nói về một chương trình trình truyền hình, song không ai biết họ cụ thể là ai?. Bởi khi nhắc đến khán giả truyền hình, chúng ta không chỉ nói đến những người xem truyền hình, mà phải bao gồm các thông tin về giới tính, độ tuổi, trình độ, khu vực địa lý,… và chương trình truyền hình đang theo dõi. Bài viết này sẽ phác họa một vài nét về khán giả truyền hình nửa đầu năm 2017.