FAQ

1. VIETNAM-TAM là gì?

“Television Audience Measurement”- hệ thống “Đo lường định lượng khán giả truyền hình VIETNAM-TAM” được thiết lập bởi sự hợp tác của 3 đơn vị: CBEI, Nielsen và The AMI Co.ltd nhằm giám sát chéo các hoạt động của nhau.

VIETNAM TAM sử dụng công nghệ tiên tiến, với phương pháp nghiên cứu khoa học và quy trình xử lý dữ liệu minh bạch, giúp đối tác có được dữ liệu đo lường và đánh giá chính thống đối với các kênh truyền hình, các đài truyền hình, đồng thời bảo vệ lợi ích và uy tín, thương hiệu của các kênh truyền hình.

2. Quy trình đo lường khán giả truyền hình được thực hiện như thế nào?

VIETNAM-TAM chịu trách nhiệm cung cấp số lượng người xem truyền hình. Bao gồm cả kênh và chương trình đang được xem, thành phần khán giả xem ở bất cứ lúc nào. Đo lường khán giả truyền hình VIETNAM-TAM cung cấp dữ liệu khán giả xem truyền hình từng phút của kênh được đo lường ở 2 thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu đáp ứng cho tất cả các truyền hình số trên tất cả các hạ tầng cáp, vệ tinh, mặt đất.

Số lượng khán giả xem truyền hình được thu thập từ HGĐ xem truyền hình đại diện cho thói quen xem truyền hình của hơn 3.2 triệu người tại nội thành Hà Nội và 6.2 triệu khán giả 4+ tại nội thành thành phố Hồ Chí Minh. HGĐ trong panel mẫu được lựa chọn để đại diện cho mỗi khu vực.

HGĐ được lựa chọn dựa trên thiết kế mẫu ngẫu nhiên phân tầng nhiều giai đoạn không theo cụm mà panel là đại diện cho toàn bộ HGĐ xem truyền hình. Hàng loạt đặc tính nhân khẩu học của HGĐ và cá nhân được đưa ra khi quản lý HGĐ để đảm bảo HGĐ duy trì được tính đại diện. Khi các thông tin cần cho viêc kiểm soát HGĐ không có trong dữ liệu GSO, thì phải tiến hành một cuộc khảo sát cơ bản để lấy các thông tin đó.

Cuộc khảo sát cơ bản của VIETNAM-TAM được thực hiện thành 2 đợt mỗi năm, và gồm khoảng 3500 cuộc phỏng vấn. Cuộc khảo sát được thực hiện thường niên, ngẫu nhiên nhất có thể, có nghĩa là từng HGĐ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có cơ hội được lựa chọn tham gia phỏng vấn. Cuộc khảo sát đảm bảo rằng bất cứ sự thay đổi nào diễn ra trong dân số đều có thể xác định được vì vậy HGĐ có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa để đảm bảo họ tiếp tục đại diện cho dân số xem truyền hình. Cùng với nguồn thông tin dân số xem truyền hình, cuộc khảo sát cơ bản của VIETNAM-TAM cũng tiếp tục tuyển các HGĐ tiềm năng từ các HGĐ được lựa chọn phỏng vấn.

Khi một HGĐ đồng ý gia nhập panel, TV và các thiết bị ngoại vi của họ được đo lường bởi thiết bị People Meter. Mỗi TV trong HGĐ được kết nối với People Meter, thiết bị ghi lại các hoạt động xem TV từng giây một. Thiết bị People Meter tự động xác định và thu thập thông tin về kênh và thành viên HGĐ xem TV.

Mọi thành viên trong HGĐ và khách đều phải đăng nhập khi cùng xem TV. Mỗi người đăng nhập bằng cách ấn nút trên điều khiển đi kèm bộ People Meter. Hệ thống People Meter lưu lại tất cả các hoạt động xem TV của HGĐ.

Hàng ngày, hệ thống meter lưu lại các thông tin xem TV của HGĐ. Từ 2am đến 6am, các People Meter tại các HGĐ sẽ tự động gửi dữ liệu về hệ thống thông qua kết nối GPRS. Quá trình này được diễn ra hàng ngày ở các HGĐ để sản xuất ra các dữ liệu khán giả xem truyền hình theo từng phút.

Việc xem này được thêm vào dữ liệu xem trực tiếp để sản xuất ra dữ liệu cuối cùng, theo từng phút. Dữ liệu khán giả xem truyền hình được sản xuất hàng ngày sau 12 tiếng. Dữ liệu khán giả xem truyền hình này là dữ liệu theo tiêu chuẩn vàng của TAM, được sử dụng để lập báo cáo và thương mại.

Các kênh được báo cáo trong VIETNAM-TAM cung cấp chi tiết thời gian phát sóng các chương trình. Dữ liệu phát sóng này sau đó sẽ đồng bộ với dữ liệu xem truyền hình theo từng phút để sản xuất ra các số liệu khán giả xem truyền hình chính thức.

3. Các nhóm tuổi được báo cáo trong TAM là những nhóm nào?

VIETNAM-TAM đo lường các đối tượng ở độ tuổi 4 trở lên. Người dùng có thể xác định và tìm bất cứ nhóm tuổi nào mà họ muốn có báo cáo.

4. Thời lượng tối thiểu của khán giả xem truyền hình có thể đóng góp vào tỷ lệ rating là bao nhiêu?

Đo lường khán giả xem truyền hình được báo cáo theo phút. Thời lượng xem ít nhất là 30 giây thì được tính vào thời lượng xem chương trình.

5. Những dữ liệu được báo cáo vào ngày tiếp theo thường được gọi là “dữ liệu qua đêm”, là dữ liệu chính thức phải không?

Dữ liệu qua đêm được báo cáo đến các chương trình của kênh. Đây là dữ liệu chính thức được cung cấp cho khách hàng sau 12h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7.

6. Số lượng panel mẫu là bao nhiêu?

Số lượng HGĐ mẫu ở Hà Nội là 275 và hơn 500 thiết bị đo lường được lắp đặt

Số lượng HGĐ mẫu ở thành phố Hồ Chí Minh là 385 và hơn 700 thiết bị đo lường được lắp đặt.

7. Thời gian HGĐ tham gia trong panel là bao lâu?

Không giới hạn.

8. Các HGĐ có được trả tiền khi tham gia panel không?

HGĐ không được trả tiền khi tham gia panel mẫu. Thay vào đó họ nhận được quà cảm ơn cho việc tham gia vào hệ thống.

9. Điều gì sẽ xảy ra khi HGĐ không tham gia panel nữa?

Không có vấn đề gì xảy ra vì Panel trong TAM được thiết kế để cho phép sự thay đổi liên tục. Việc kiểm soát HGĐ được triển khai để đảm bảo HGĐ duy trì được tính đại diện về việc xem TV.

10. Làm thế nào để đảm bảo rằng các dữ liệu thu được từ các HGĐ trong panel mẫu là chính xác?

VIETNAM-TAM thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng trên nền tảng liên tục để đảm bảo các thành viên HGĐ thực hiện đúng các quy trình. Ví dụ: nhân viên VIETNAM-TAM thường xuyên gọi điện cho HGĐ để xác định xem HGĐ có xem truyền hình không.

11. Điều gì sẽ xảy ra nếu HGĐ hoặc thành viên của HGĐ đi vắng?

HGĐ vẫn là một phần của báo cáo hàng ngày tuy nhiên, rõ ràng là nếu HGĐ đi vắng thì sẽ không có báo cáo về việc xem truyền hình. Hệ thống sẽ ghi nhận các trường hợp HGĐ không xem TV liên tiếp 5 ngày, thành viên HGĐ nhiều ngày không xem TV (8 ngày).

12. Điều gì sẽ xảy ra nếu HGĐ thay TV khác?

Kỹ thuật của VIETNAM-TAM sẽ đến HGĐ để kết nối Unitam với thiết bị mới của HGĐ. Trong lúc cài đặt diễn ra thì dữ liệu xem truyền hình của HGĐ tạm thời bị gián đoạn, cho đến khi việc kiểm tra chất lượng được hoàn tất.

13. Tôi có thể tham gia Panel mẫu được không?

Bạn không thể đăng ký để tham gia vào panel. HGĐ được tuyển chọn từ kết quả của cuộc khảo sát cơ bản để đảm bảo HGĐ được chọn sẽ đại diện cho tất cả các thành phần dân số và môi trường xem TV của họ.

14. Khán giả xem truyền hình được xác định như thế nào?

Một người được xác định là xem TV là khi họ có mặt trong phòng với một TV đang bật.

15. “Tổng thể” là gì?

“Tổng thể” là số dân của mỗi loại khán giả đặc trưng. Tổng thể TAM dựa trên các HGĐ có sử dụng TV để xem truyền hình.

16. Khảo sát cơ bản khán giả xem truyền hình là gì?

Khảo sát cơ bản TAM là cuộc khảo sát diễn ra để điều tra về việc sở hữu thiết bị xem truyền hình và đặc điểm nhân khẩu học, kinh tế xã hội của dân số và thói quen xem truyền hình của HGĐ tại thị trường được đo lường.

Kết quả của cuộc điều tra được sử dụng để xác định việc duy trì HGĐ. Nó cũng cung cấp số liệu tổng thể cho mỗi loại nhân khẩu học cần thiết cho việc báo cáo dữ liệu. Khảo sát cơ bản TAM cung cấp một loạt HGĐ mà từ đó TAM có thể lựa chọn HGĐ cho vào panel.

17. VIETNAM-TAM đo lường bao nhiêu kênh truyền hình?

VIETNAM-TAM đo lường 120 kênh.

18. VIETNAM-TAM có đo lường việc xem truyền hình ngoài HGĐ?

TAM không đo lường khán giả xem truyền hình ngoài HGĐ. Tuy nhiên khách đến chơi HGĐ khi xem truyền hình cũng phải đăng nhập TV. Khách cũng phải cung cấp thông tin chi tiết về giới tính và độ tuổi thông qua bộ meter Unitam. Việc này cũng cung cấp số liệu khán giả xem truyền hình không là thành viên HGĐ nhưng diễn ra trong nơi ở của HGĐ.

19. HGĐ trong Panel mẫu được tuyển chọn như thế nào?

HGĐ được chọn tham gia vào Panel mẫu phải được xét duyệt bởi các tiêu chí: Được tuyển chọn thông qua quá trình sàng lọc và xét duyệt các tiêu chí của dự án về: số lượng tivi, số lượng thành viên, thành phần kinh tế, cách thức thu phát sóng, và một số tiêu chí khác theo yêu cầu từ dự án.

20. Thông tin của HGĐ được giữ bí mật như thế nào?

Các thông tin của HGĐ được cập nhật lên hệ thống tiên tiến, có phân quyền cụ thể cho những cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý hộ.

Tất cả mọi tác động có ảnh hưởng đến dữ liệu của HGĐ đều phải được báo cáo và phê duyệt từ các cấp quản lý của hệ thống.

21. Quản lý, chăm sóc HGĐ tham gia như thế nào để dữ liệu thu thập được là trung thực và chính xác?

Các thông tin về nhân khẩu học, thông số kỹ thuật từ HGĐ khi mới tham gia Panel được cập nhật chi tiết và đảm bảo tính chính xác thông qua quy trình đảm bảo chất lượng dữ liệu. QC( kiểm tra chất lượng) trực tiếp, QC gián tiếp, QC kỹ thuật, QC nội dung, QC toàn bộ các khâu trong sản xuất số liệu.

22. VIETNAM-TAM có đo lường thói quen xem truyền hình của khách đến HGĐ không?

Có. Thiết bị PM yêu cầu tất cả các đối tượng khi xem truyền hình đều phải bấm đăng nhập 1 cách trung thực và đầy đủ nhất. Trên điều khiển, ngoài nút bấm cho thành viên trong HGĐ, còn có nút bấm cho “khách”, với yêu cầu cập nhật các thông tin cơ bản về giới tính, độ tuổi….

23. Điều gì sẽ xảy ra nếu HGĐ muốn ngưng tham gia Panel?

HGĐ có trách nhiệm chủ động thông báo về kế hoạch ngừng hợp tác để hoàn tất thủ tục rút thiết bị.

24. Làm thế nào để biết ai đã xem TV và xem khi nào?

Mỗi Tivi trong HGĐ sẽ được gắn 1 bộ thiết bị People Meter. Hoạt động xem Tivi của HGĐ như thời gian bật/tắt Tivi, kênh xem,.. sẽ được lưu trữ, mã hóa và gửi về phía trung tâm xử lý dữ liệu Unitam hàng ngày thông qua đường truyền GPRS.

25. Làm thế nào để thu thập được kênh mẫu?

VIETNAM-TAM hiện nay đã kết nối đến hệ thống tổng khống chế (Head-end) của hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn như VTC, Mobi-TV (Mobifone), SCTV, VTVCab và sắp tới sẽ là HCATV, HTV. Các nguồn tín hiệu kênh mẫu được thu thập một cách đa dạng trên nhiều hạ tầng như IP, Cáp (Cable), Mặt đất (Terrestrial), Vệ tinh (Satellite). Các nguồn tín hiệu kênh mẫu được thu thập liên tục 24/24h và đảm bảo một tín hiệu luôn có tối thiểu 02 nguồn là một nguồn chính và một nguồn dự phòng.

26. Có thể thêm kênh để đo lường được không?

Có. Việc mở rộng kênh đo lường là không có nhiều trở ngại đối với hệ thống. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc giữa số lượng kênh cần đo lường và nhu cầu của thị trường để đưa ra số lượng kênh cần đo lường một cách phù hợp. Điều này sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường đồng thời tiết kiệm những chi phí về mặt đầu tư, vận hành.

27. Làm thế nào mà VIETNAM-TAM biết được thông tin thu thập từ Unitam là chính xác?

Dữ liệu trên Unitam được tổng hợp từ các dữ liệu thu thập từ các thiết bị People Meter (lắp đặt tại Hộ gia đình) và dữ liệu nguồn kênh tham chiếu (từ các đài truyền hình). Để đảm bảo dữ liệu này luôn ổn định và chính xác sẽ cần có những phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ:

+ Hiện nay VIETNAM-TAM đang sử dụng các công cụ phần mềm do Nielsen cung cấp để giám sát cũng như kiểm soát chất lượng dữ liệu. Những công cụ này dựa trên các tiêu chuẩn đã được Nielsen áp dụng chung trên toàn cầu đảm bảo dữ liệu khi báo cáo là hoàn toàn chính xác và hợp lệ

+ Bên cạnh các công cụ do Nielsen cung cấp, VIETNAM-TAM cũng đang áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ trong tất cả các khâu, đặc biệt là khâu thu thập dữ liệu để chắc chắn rằng mọi dữ liệu khi thu về là hoàn toàn chính xác.

end faq