Thông báo: V/V Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đối với hệ thống VIETNAM-TAM

22/09/2017

Thông báo của VIETNAM-TAM về việc ảnh hưởng của cơn bão số 10 đối với hệ thống.

 

20170922.VIETNAM TAM 1

20170922.VIETNAM TAM 2

Xem 3795 lần