THÔNG BÁO SỐ 11 - V/v Cập nhật danh sách kênh đo lường từ ngày 01/11/2017

13/11/2017

VIETNAM-TAM xin thông báo về việc cập nhật danh sách kênh đo lường trên tất cả các thị trường, kể từ ngày 01/11/2017 như sau:

 • Thay đổi tên kênh truyền hình:
  • o Đổi tên kênh "Star World" thành "Fox Life"
  • o Đổi tên kênh "Star Movies" thành "Fox Movies"
 • Bổ sung đo lường các kênh truyền hình: Dữ liệu các kênh mới sẽ có từ 01/11/2017
  • o VTC13
  • o Fox HD
  • o History
  • o VTVCab 22 - LifeTV
 • Dừng đo lường đối với các kênh truyền hình:
  • o "VTC13 – iTV SD" và "VTC13 - iTV HD": do iTV sẽ dừng phát sóng trên VTC13 từ 01/10/2017. Dữ liệu sẽ có đến 30/09/2017.
  • o "VTVCab21 - SaoTV": Dữ liệu sẽ có đến 25/08/2017.

Như vậy kể từ ngày 01/11/2017, VIETNAM-TAM bắt đầu tiến hành đo lường trên tổng cộng 180 kênh.

Danh sách kênh chi tiết:

180 Reference Channesl 20171101

Xem 1325 lần