Quý 2/2021: Truyền hình Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 bùng phát

02/11/2021

Featured

Từ đầu tháng 5 khi dịch bênh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, mọi hoạt động thường nhật của người dân đều bị tác động, trong đó có hoạt động xem truyền hình. Điều này được thể hiện trên các chỉ số đo lường khán giả của VIETNAM-TAM.

VIETNAM-TAM trích đăng một số nội dung trong BÁO CÁO TỔNG QUAN TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM – QUÝ 2 NĂM 2021.

2021 q2 01

 

2021 q2 01

 

2021 q2 01

 

2021 q2 01

 

2021 q2 01

Mọi thông tin thêm về Báo cáo Truyền hình Việt Nam Quý 2.2021, xin vui lòng liên hệ với VIETNAM-TAM

Xem 2025 lần