GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

 Các dữ liệu về nội dung quảng cáo (các TVC quảng cáo, giới thiệu, tài trợ của các sản phẩm, nhãn hàng hoặc các thông báo mang tính chất thông tin công cộng, thông tin tuyên truyền,…) được hệ thống VIETNAM-TAM bóc tách và ghi nhận hàng ngày.

Các dữ liệu sau khi bóc tách, ghi nhận nội dung đều được tiến hành phân loại để phục cho việc thống kê, phân tích, đánh giá.

Cấu trúc phân loại sản phẩm

Các sản phẩm sẽ được phân loại theo cấu trúc như sau:

 • Phân loại theo ngành hàng:
  • Sector: Ngành hàng
  • Category: Nhóm sản phẩm (trong ngành hàng)
  • Class: Loại sản phẩm, mặt hàng (trong nhóm sản phẩm)
 • Phân loại theo Nhà sản xuất
  • Producer: Nhà sản xuất
  • Brand: Thương hiệu, nhãn hiệu

1. Phân loại theo Ngành hàng

 • Các sản phẩm sẽ được phân loại theo từng ngành hàng, nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng đó, và là loại sản phẩm mặt hàng gì.

Bảng 1: Hệ thống phân loại Sector – Category – Class

Sector Category Class
–  Nhóm ngành hàng (đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, thực phẩm, thời trang, dịch vụ, tài chính,…)

 VD: sản phẩm bột giặt tay

–  Sector: Household cleaner – đồ dùng làm sạch cho gia đình

–  Các nhóm sản phẩm trong ngành hàng đó

  VD: sản phẩm bột giặt tay

–  Category: Laundry Starch – bột giặt

–  Các loại sản phẩm mặt hàng trong nhóm sản phẩm đó

 VD: sản phẩm bột giặt tay

–  Class: Laundry Starch – Hand – Bột giặt tay

2. Phân loại theo Nhà sản xuất

Các sản phẩm sẽ được phân loại theo nhà sản xuất và thương hiệu, nhãn hiệu của sản phẩm:

 • Được tham khảo thông tin từ các nguồn: từ trang web của nhà sản xuất, từ các trang cung cấp thông tin doanh nghiệp,…

Bảng 2: Hệ thống phân loại Producer – Brand

Producer Brand
–  Nhà sản xuất, tên công ty, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đó

 VD: sản phẩm OMO – Bột giặt tay

Producer: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

–  Tên thương hiệu của sản phẩm đó

  VD: sản phẩm OMO – Bột giặt tay

–  Brand: OMO

 

                                XIN CẢM ƠN