People Meter

People Meter là thiết bị đo lường tự động ghi nhận các hoạt động xem truyền hình của Hộ gia đình trong toàn bộ thời gian thiết bị được lắp đặt tại HGĐ trong Panel mẫu.

People Meter được lắp đặt tại tất cả các tivi tại HGĐ trong Panel mẫu, hoạt động xem tivi của Hộ gia đình sau khi được ghi nhận sẽ truyền về trung tâm thu thập dữ liệu HGĐ (UNITAM) hàng ngày từ 2h00 – 6h00 thông qua đường truyền GPRS/3G.

Thiết bị People Meter gồm có 03 bộ phận chính:

Bộ xử lý trung tâm:

 • Ghi nhận hoạt động xem Tivi của Hộ gia đình như Tivi thời gian bật/tắt…
 • Lưu trữ, mã hóa và gửi dữ liệu hoạt động xem truyền hình của Hộ gia đình về trung tâm thu thập dữ liệu UNITAM.

Màn hình hiển thị:

 •  Tiếp nhận các tương tác với Hộ gia đình mỗi khi Tivi bật/tắt bằng cách thông báo với Hộ gia đình thành viên đang xem Tivi.
 •  Khi Tivi tắt đóng vai trò như 1 chiếc đồng hồ hiển thị ngày và giờ.

Điều khiển:

 • Được sử dụng cho Hộ gia đình trong việc đăng nhập/đăng xuất của mỗi Thành viên khi xem Tivi dựa trên các phím bấm (từ 1-10) được gán sẵn cho từng thành viên trong Hộ gia đình.
 • Đối với Khách tới nhà cũng có thể biểu thị rằng họ đang xem Tivi bằng cách sử dụng điều khiển, Khách cần đăng ký thêm thông tin về giới tính và tuổi

Thiết bị People Meter có những ưu điểm nổi trội:

 • Độ chính xác tuyệt đối từ hành vi xem của thành viên HGĐ;
 • Hoàn toàn tự động, giảm thiểu các thao tác thủ công trong việc điều tra đo lường;
 • Dữ liệu ghi nhận từng giây và được tổng hợp gửi về hàng ngày;
 • Tương thích với mọi chủng loại TV và công nghệ hạ tầng truyền hình (mặt đất, vệ tinh, cáp, IPTV…);
 • Đơn giản, dễ sử dụng đối với Hộ gia đình;
people meter online 1