Nhãn hàng

Đối với Nhãn hàng, dữ liệu VIETNAM-TAM đem lại các lợi ích sau:

Nghiên cứu thương hiệu và đối thủ cạnh tranh

  • Dữ liệu Adex sẽ báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo về lượng khán giả đã tiếp cận, chi phí bỏ ra cho các chiến dịch,… Qua đó, nhãn hàng sẽ thống kê tỉ lệ % khách hàng mục tiêu đã tiếp cận được của cả nhãn hàng và đối thủ của họ.

Lập Planing và booking quảng cáo truyền hình

  • Dữ liệu khán giả truyền hình của VIETNAM-TAM giúp nhãn hàng nắm bắt được chương trình có tỉ lệ khách hàng mục tiêu theo dõi cao, để tập trung chi phí, tần suất phát sóng của quảng cáo. Như vậy, nhãn hàng vừa tối ưu hóa được chi phí quảng cáo, vừa mang lại hiệu quả quảng cáo cao.
  • Dữ liệu Adex, giúp các nhãn hàng nắm bắt được nội dung quảng cáo, chi phí và thời gian, loại hình quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Bởi khi nắm rõ được vị thế cạnh tranh của đối thủ, nhãn hàng sẽ có chiến lược khác biệt hóa thương hiệu, sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn hơn, tránh booking trùng lặp trong một chương trình.
  • Đặc biệt, VIETNAM-TAM hàng năm đều thực hiện khảo sát cơ bản ở các thị trường đo lường tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhằm thu thập thông tin cơ bản về đặc điểm nhân khẩu học của các thành viên trong hộ gia đình, đặc điểm ti vi, cách thức thu sóng truyền hình và thói quen xem truyền hình của hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu. Dữ liệu khảo sát cơ bản giúp nhãn hàng có cái nhìn rõ về đặc điểm của từng thị trường cả 2 khu vực nông thôn và thành thị, từ đó làm cơ sở để sáng tạo nội dung quảng cáo và có kế hoạch thực hiện các chiến lược truyền thông tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả quảng cáo truyền hình

  • Dữ liệu Adex của VIETNAM-TAM giúp các nhãn hàng đánh giá hiệu quả quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, chi phí cho các chiến dịch quảng cáo và nắm bắt được tỉ lệ % khách hàng mục tiêu mà đối thủ đã tiếp cận được. Qua đó, nhãn hàng đưa ra chiến lược quảng cáo thu hút khách hàng mục tiêu về nội dung và kế hoạch booking quảng cáo hợp lý, nhất là dẫn đầu thương hiệu trong thị trường cạnh tranh.
  • Phía nhãn hàng cũng cần phải đối soát quảng cáo bao gồm về thời lượng, khung giờ, số lần phát sóng của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền hình từ dữ liệu Adex, để kiểm chứng rằng nhà Đài đã thực hiện đúng hợp đồng booking quảng cáo. Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch về số lượng người tiếp cận, khách hàng mục tiêu đã tiếp cận quảng cáo, số người theo dõi hết chương trình quảng cáo, … Để các nhãn hàng có cái nhìn khách quan và cân đong đo đếm được hiệu quả mà các agency hoặc chính nhãn hàng đã thực hiện.