ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Đối với Đơn vị nghiên cứu thị trường, dữ liệu VIETNAM-TAM đem lại các lợi ích sau:

Xây dựng góc nhìn khách quan về đặc điểm nhân khẩu học trên từng thị trường

  • Dữ liệu rating và dữ liệu Adex của VIETNAM-TAM giúp các đơn vị nghiên cứu thị trường phân tích hợp lý về đặc điểm của các đối tượng mục tiêu như: Hành vi, thói quen, độ tuổi, giới tính,… để đưa ra bản nghiên cứu hoàn chỉnh, đa chiều.

Xác định thị hiếu của khán giả đối với từng thể loại nội dung truyền hình

  • Phân tích thể loại chương trình cho thấy thị hiệu khán giả đối với từng thể loại, xu hướng khán giả với các nội dung cụ thể. Từ đó các đơn vị nghiên cứu có thể lập biểu đồ hay những bài viết phân tích.

Xác định xu hướng quảng cáo, chi phí của toàn thị trường

  • Dữ liệu Adex về chi phí quảng cáo sẽ báo cáo cụ thể mưc chi quảng cáo của từng đơn vị, từng loại sản phẩm, từng ngành hàng giúp các đơn vị nghiên cứu thị trường nắm bắt được xu hướng quảng cáo và chi phí đầu tư quảng cáo của toàn thị trường.