ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Đối với Đơn vị sản xuất chương trình truyền hình, dữ liệu VIETNAM-TAM đem lại các lợi ích sau:

Nắm bắt được tâm lý, sở thích của từng đối tượng khán giả với các thể loại nội dung chương trình

  • Từ dữ liệu rating về khán giả truyền hình (thói quen, hành vi xem truyền hình, độ tuổi; giới tính; ….) các đơn vị sản xuất nội dung truyền hình nắm bắt được tâm lý, sở thích của từng đối tượng khán giả với các thể loại nội dung chương trình

Nắm bắt được xu hướng, thể loại chương trình đang thu hút khán giả

  • Từ rating truyền hình (top chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất, độ tuổi, giới tính khán giả của các chương trình,…) các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình nắm bắt được thói quen và xu hướng khán giả để khai thác hay sản xuất nội dung chương trình phù hợp.

Đánh giá hiệu quả chương trình

  • Từ dữ liệu rating, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình nắm rõ được lượng khán giả đến và đi của từng phút trong khoảng thời gian phát sóng chương trình. Từ đó, các đơn vị này có thể phân tích nguyên nhân khán giả rời chương trình để loại bỏ đi những chi tiết dư thừa kém hấp dẫn và phát triển những nội dung hấp dẫn thu hút khán giả hơn.
  • Sự trung thành của khán giả rất quan trọng đối với những chương trình truyền hình dài tập. Số khán giả trung thành càng lớn và duy trì đều đặn qua các tập phát sóng chứng tỏ được rằng chương trình có nội dung hấp dẫn. Nếu khán giả rời bỏ không xem các tập sau và số lượng khán giả trung thành giảm, chứng tỏ nội dung chương trình đang không thu hút. Qua đó, các đơn vị sản xuất chương trình định hướng và phát triển nội dung phù hợp.

Tìm kiếm kênh/đơn vị hợp tác phát sóng chương trình

  • Mỗi chương trình được sản xuất/khai thác, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình đều mong muốn phát sóng trên các kênh truyền hình phù hợp với khán giả mục tiêu. Vì vậy, dữ liệu rating truyền hình từng kênh của VIETNAM-TAM sẽ giúp các đơn vị sản xuất nội dung chương trình truyền hình xác định rõ khán giả mục tiêu của từng kênh, đây chính là cơ sở để các đơn vị sản xuất chương trình lựa chọn kênh hợp tác, phát sóng phù hợp.

Ước tính doanh thu quảng cáo của các thể loại chương trình 

  • Từ dữ liệu rating truyền hình, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình xếp hạng các chương trình, làm cơ sở để đưa ra mức tài trợ hợp lý.
  • Các đặc điểm về lượng khán giả thu hút được (độ tuổi, thói quen, địa lý, giới tính,…) của các chương trình sau khi phát sóng, đơn vị sản xuất chương trình truyền hình có thể xác định được các nhà tài trợ phù hợp và có kế hoạch thu hút tài trợ từ các nhãn hàng đó.
  • Từ dữ liệu Adex, các đơn vị sản xuất chương trình nắm được lượng khán giả mục tiêu tiếp cận các quảng cáo trong chương trình sau khi phát sóng. Từ đó, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình làm căn cứ để lập báo cáo gửi cho đơn vị tài trợ, tạo lòng tin, minh bạch đối với đơn vị nhà tài trợ.
  • Dữ liệu Adex, giúp đơn vị sản xuất chương trình truyền hình kích cầu nhà tài trợ dùng gói tài trợ cao hơn (từ Logo sang TVC). Cụ thể, nếu là đơn vị đang tài trợ dưới hình thức xuất hiện logo, thì gói adex có thể giúp nhà tài trợ nắm rõ được lượng người tiếp cận và có thể chuyển sang hình thức quảng cáo TVC ngay trong chương trình để hiệu quả hơn nữa.