TV EVENTS

Là khối hệ thống có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và phân phối tín hiệu của các Kênh truyền hình theo dạng dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Chuyển đổi tín hiệu truyền hình sang dữ liệu truyền hình theo định dạng tiêu chuẩn.
 2. Ghi nhận dữ liệu truyền hình.
 3. Gắn giá quảng cáo theo ratecard (báo giá quảng cáo).
 4. Truy xuất dữ liệu tới các khối chức năng khác.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, hệ thống TV Events được chia thành 2 khối:

 • Grabbers: là hệ thống máy chủ, kết nối trực tiếp với các nguồn phát của nhà đài, có nhiệm thu tín hiệu các kênh truyền hình từ các hạ tầng khác nhau và chuyển đổi thành dữ liệu tiêu chuẩn để thực hiện công đoạn ghi nhận dữ liệu chương trình, quảng cáo…
 • MediaPad: là ứng dụng phần mềm hỗ trợ đầy đủ chức năng của việc bóc tách dữ liệu trên truyền hình với độ chính xác đến từng giây gồm 3 khối chức năng chính:
  • TV DE (Data Entry): Đây là chức năng để người dùng ghi lại các hoạt động truyền hình bao gồm các sự kiện (Events) sau:
   • Program (các chương trình),
   • Break (các đoạn nghỉ trong chương trình),
   • Spot (các quảng cáo sản phẩm),
   • Sponsor (các thông báo nhà tài trợ),
   • Promo (các hình hiệu hoặc giới thiệu chương trình)
   • CSA (các thông tin công cộng)
   • Billboard (các hình gạt quảng cáo)
   • Self – Introduction (các tự giới thiệu sản phẩm)
  • TV ASR (Automatic Spot Recognition): Đây là chức năng tự động nhận diện các clip quảng cáo dựa trên dữ liệu đã được nhập từ các ngày trước.
  • Rate Attribute: Có chức năng định giá các clip quảng cáo

Dữ liệu được TV Events bóc tách sẽ được chuyển tới khối ARIANNA để tổng hợp để có đầy đủ dữ liệu về kênh/chương trình truyền hình, quảng cáo… Các dữ liệu được ghi nhận, phân loại theo quy định về Phân loại chương trình Truyền hình (Program Typology) và phân loại Ngành hàng/ Sản phẩm Quảng cáo (Product Typology).