IBIS

Pollux IBIS là phần mềm chạy trên nền tảng web, để phân tích dữ liệu chuyên sâu về Panel mẫu, là công cụ dùng để Kiểm soát chất lượng Panel, dữ liệu các thành viên Hộ gia đình. IBIS được bố trí giao diện thân thiện, linh hoạt và tuỳ biến phục vụ nhu cầu kiểm soát chất lượng dữ liệu với các báo cáo phân tích đa dạng.

Nhiệm vụ nổi bật của Ibis là thông báo các chỉ số KPI hàng ngày của Panel như:

  • Total Installed: Tổng số HGĐ đang được lắp thiết bị
  • Off Directory: Lượng HGĐ không tiếp nhận dữ liệu
  • Not to Produce: Lượng HGĐ được tiếp nhận dữ liệu nhưng không đưa vào sản xuất
  • Not Polled: Lương HGĐ không gửi dữ liệu về
  • HHs polled: Lượng HGĐ gửi dữ liệu về
  • Rejected/Discarded HHs: Lượng HGĐ bị loại sau quá trình tinh lọc dữ liệu
  • Intab: Lương HGĐ có dữ liệu đạt chất lượng

Đối với các khách hàng sử dụng dữ liệu của VIETNAM-TAM, báo cáo về chất lượng dữ liệu sẽ được trích xuất hàng ngày để theo dõi nhằm xác định tính ổn định của Panel theo các chỉ số về chất lượng đã được cam kết.

Tỉ lệ Intab >= 90%: dữ liệu được cung cấp bình thường
Tỉ lệ Intab < 90%: không cung cấp dữ liệu khi không được yêu cầu.