MARKETER

 Đối với Marketer, dữ liệu VIETNAM-TAM đem lại các lợi ích sau:

Tìm hiểu về các chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng trên truyền hình

  • Mỗi marketer đều phải tìm hiểu, nghiên cứu về các nhãn hàng mà họ đang thực hiện các chiến dịch quảng cáo truyền hình. VIETNAM-TAM cung dữ liệu Adex báo cáo tỉ lệ khán giả mục tiêu đã tiếp cận được của các nhãn hàng qua các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình.

Tìm hiểu về các chiến dịch quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trên truyền hình

  • VIETNAM-TAM cung cấp theo yêu cầu dữ liệu Adex về các nhãn hàng quảng cáo trên truyền hình bao gồm: Nội dung quảng cáo; lượng khán giả mục tiêu tiếp cận quảng cáo, chi phí, tần suất phát sóng quảng cáo,…. Những dữ liệu này, giúp các marketer hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh phục vụ việc triển khai ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình cho nhãn hàng mà họ đang phụ trách.

Tìm hiểu về thị trường

  • Từ khảo sát cơ bản và dữ liệu khán giả truyền hình giúp Marketer nắm bắt được thị trường: Độ tuổi, giới tính tính; hành vi, thói quen, thị hiếu, vị trí địa lý,… để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phát triển sản phẩm.

Triển khai kế hoạch, chiến dịch quảng cáo trên truyền hình

  • Các Marketer sử dụng dữ liệu khán giả truyền hình để phân tích xu hướng quảng cáo, thị hiếu khách hàng để làm cơ sở sáng tạo ý tưởng quảng cáo và lập kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng cáo hiệu quả.
  • Dữ liệu rating cũng giúp Marketer nắm bắt được chương trình/kênh có khách hàng mục tiêu xem truyền cao nhất để booking quảng cáo.

Báo cáo hiệu quả quảng cáo đến nhãn hàng mà họ phụ trách

  • Dữ liệu Adex sẽ đối soát quảng cáo: Thời lượng, số lần phát sóng, khung giờ,… giúp Marketer có bản báo cáo khách quan lại với nhãn hàng họ đang thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình.
  • Từ Adex, Marketer cũng đánh giá được hiệu quả quảng cáo về: Lượng khán giả tiếp cận; lượng khán giả mục tiêu tiếp cận; thời lượng xem chương trình quảng cáo của khán giả,… Để từ đó có cơ sở dữ liệu báo cáo lại với các nhãn hàng, lên chiến lược cho các chiến dịch quảng cáo tiếp theo.