UNITAM

Khối phần mềm chuyên dụng thực hiện việc thu thập dữ liệu của Hộ gia đình cũng như các dữ liệu tham chiếu kênh từ các Đài truyền hình nhằm mục đích xác định chính xác hoạt động xem truyền hình của Hộ gia đình:

  • Hộ gia đình thường xem kênh gì
  • Hộ gia đình xem vào khoảng thời gian nào
  • Các thành viên nào của Hộ gia đình đã xem truyền hình

Unitam sử dụng công nghệ Audio Matching trong việc nhận dạng kênh, là công nghệ ưu việt được áp dụng phổ biến trên thế giới.

Audio Matching: Là công nghệ nhận dạng kênh truyền hình từ âm thanh, công nghệ cho phép so sánh tín hiệu âm thanh thu thập tại Hộ gia đình đã được mã hóa (được gọi là Signature) với nguồn âm thanh của các Kênh truyền hình đã được mã hóa (được gọi là Reference). Hai nguồn tín hiệu này được thu thập đồng thời và gửi về trung tâm xử lý dữ liệu (UNITAM) để tiến hành quét và so sánh. Khi phát hiện có sự trùng lặp (Matching) giữa hai nguồn dữ liệu này, hệ thống xử lý dữ liệu xác nhận được chính xác kênh truyền hình mà Hộ gia đình đã xem.

UNITAM có các tính năng nổi bật sau:

  • Sử dụng hoàn toàn trên nền công nghệ IP, từ khối thu thập dữ liệu Hộ gia đình cho đến thu thập kênh mẫu đảm bảo sự ổn định và tin cậy cao;
  • Dễ dàng trong việc vận hành, khai thác;
  • Hệ thống mở cho phép kết nối đến các phần mềm xử lý dữ liệu định lượng để thực hiện báo cáo sau khi đã có dữ liệu thô (raw data) từ UNITAM;

Unitam bao gồm các khối sau:

  • Khối thu thập dữ liệu từ các Hộ gia đình: Thu thập thông tin về kênh xem, người xem, thời gian xem tivi của hộ gia đình và thông số về trạng thái thiết bị.
  • Khối thu thập kênh mẫu (Reference): Thu thập dữ liệu danh sách các kênh mẫu được đo lường từ Đài truyền hình.
  • Khối xử lý dữ liệu: Sau khi đã có dữ liệu từ hộ gia đình, khối xử lý dữ liệu tại UNITAM sẽ thực hiện việc so sánh, nhận dạng kênh xem và thời gian xem TV hợp lệ từ các hộ gia đình.
  • Khối giám sát: Nhân viên giám sát thực hiện việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu sau quá trình xử lý, đồng thời giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị.