ĐÀI TRUYỀN HÌNH

Đối với Đài truyền hình, dữ liệu VIETNAM-TAM đem lại các lợi ích sau:

Xác định nội dung chương trình truyền hình thu hút khán giả

  • VIETNAM-TAM cung cấp số liệu khảo sát cơ bản và dữ liệu rating của 5 thị trường có nền kinh tế trọng điểm của cả nước, để giúp các Đài nắm rõ được đặc điểm và xu hướng khán giả truyền hình như: Độ tuổi, thói quen, hành vi, sở thích xem truyền hình,…. Các số liệu này, chính là cơ sở để các Đài truyền hình lên kế hoạch sản xuất, khai thác nội dung chương trình truyền hình phù hợp, thu hút và đúng định hướng.

Đánh giá hiệu quả nội dung của từng chương trình phát sóng

  • Sau mỗi chương trình phát sóng, các Đài truyền hình đánh giá hiệu quả của từng chương trình truyền hình thông qua chỉ số rating về lượng khán giả mục tiêu thu hút được. Việc đánh giá được hiệu quả của từng chương trình giúp Đài truyền hình phát triển những chương trình thu hút khán giả và ngược lại sẽ điều chỉnh hoặc làm mới những nội dung chương trình kém thu hút.
  • Báo cáo dữ liệu khán giả truyền hình của VIETNAM-TAM cũng giúp các Đài truyền hình xếp hạng được vị trí các chương trình trong kênh hoặc các kênh truyền hình với nhau trong cùng một thị trường đo lường. Việc xếp hạng chương/kênh giúp các Đài truyền hình đưa ra chính sách về giá quảng cáo ở các mã giờ cho từng kênh hợp lý và minh bạch.
  • Mỗi Đài truyền hình luôn muốn có một lượng khán giả mục tiêu lớn trung thành với các chương trình truyền hình dài tập. Bởi nếu lượng khán giả trung thành lớn duy trì đều đặn qua các tập phát sóng chứng tỏ tỏ chương trình có nội dung thu hút. Ngược lại nếu lượng khán giả trung thành giảm dần qua các tập thì chương trình đang không hấp dẫn, tức khán giả xem tập 1,2 mà không xem tập 3,4,5,… Các Đài truyền hình hoàn toàn có thể nắm bắt được lượng khán giả trung thành qua báo cáo dữ liệu khán giả truyền hình của VIETNAM-TAM.

Nắm bắt được các chương trình/kênh cạnh tranh

  • Dữ liệu khán giả truyền hình từ VIETNAM-TAM giúp các Đài truyền hình nắm rõ được những chương trình/kênh đang cạnh tranh trực tiếp trong một khung giờ phát sóng. Tức, khi phát sóng một chương trình các Đài truyền hình sẽ nắm rõ việc khán giả thu hút được đến từ những kênh nào trên truyền hình? Hoặc khán giả sẽ theo dõi chương trình nào nếu rời bỏ chương trình đang xem? Từ những dữ liệu này, các Đài truyền hình sẽ có kế hoạch phát sóng hiệu quả.

Tối ưu hóa doanh thu quảng cáo

  • Dữ liệu rating của từng chương trình bao gồm: Số lượng khán giả mục tiêu thu hút được, thời gian xem trung bình của khán giả với chương trình, … là cơ sở để các Đài truyền hình định giá quảng cáo, xác định và thu hút tài trợ phù hợp.
  • Sau mỗi chiến dịch quảng cáo của các đơn vị tài trợ, các Đài truyền hình luôn muốn cung cấp báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo đã thu hút được nhằm duy trì, đẩy mạnh sự hợp tác. Vì vậy, VIETNAM TAM hoàn toàn có thể cung cấp cho các Đài truyền hình về hiệu quả quả quảng cáo: Số lượng khán giả xem quảng cáo, thời gian xem quảng cáo của khán giả,… thông qua dữ liệu Adex.

Chứng nhận quảng cáo phát sóng

  • Dữ liệu Adex còn giúp các Đài truyền hình cung cấp báo cáo đối soát quảng cáo: Thời lượng phát sóng quảng cáo, số lần phát sóng, mã giờ phát sóng, loại quảng cáo để chứng thực quảng cáo đối với các nhãn hàng, đơn vị tài trợ.

Ước tính doanh thu quảng cáo của đối thủ

  • Dữ liệu Adex của VIETNAM-TAM giúp nhà Đài nắm rõ doanh thu quảng cáo của các Đài khác hoặc kênh chương trình cạnh tranh trực tiếp. Để từ đó, nhà Đài nắm bắt được xu hướng đầu tư quảng cáo của ngành hàng, thế mạnh của các kênh khác trên thị trường và đưa ra chiến lược phát triển khai thác quảng cáo phù hợp.