ADEX – GHI NHẬN CHI PHÍ QUẢNG CÁO

Adex là thuật ngữ trong phần mềm báo cáo của VIETNAM-TAM nhằm cung cấp các chỉ số về thời lượng, vị trí quảng cáo, cơ cấu đầu tư, chi phí quảng cáo của nhãn hàng/ngành hàng, quy mô sản phẩm quảng cáo. Từ đó các đơn vị tham gia vào thị trường quảng cáo có thể ghi nhận được thời lượng phát sóng, chi phí bỏ ra cho các slot quảng cáo, biết được hiệu quả và so sánh các chiến lược quảng cáo,…

du lieu adex vietnam tam
 • Đối với Kênh truyền hình, dữ liệu VIETNAM-TAM giúp:
  • Đánh giá được hiệu quả quảng cáo của kênh/chương trình/khung giờ
  • Tối ưu hóa doanh thu quảng cáo

  • Chứng nhận phát sóng quảng cáo
  • Ước tính doanh thu quảng cáo của đối thủ
 • Đối với Đơn vị sản xuất nội dung truyền hình, dữ liệu VIETNAM-TAM giúp:
  • Ước tính doanh thu quảng cáo của các thể loại chương trình
  • Xác định các ngành hàng, nhãn hàng nào có mức đầu tư quảng cáo lớn
 • Đối với Agency, dữ liệu VIETNAM-TAM giúp:
  • Tạo cơ sở xây dựng kế hoạch quảng cáo cho chủ quảng cáo hay còn gọi là nhãn hàng.
  • Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
 • Đối với Nhãn hàng, dữ liệu VIETNAM-TAM giúp:
  • Tối ưu hóa chi phí quảng cáo
  • Đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo
  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về loại hình quảng cáo, chi phí
  • Xác định xu hướng đầu tư quảng cáo của ngành, cũng như toàn thị trường
  • Chứng thực booking quảng cáo của đối tác
 • Đối với Đơn vị nghiên cứu thị trường, dữ liệu VIETNAM-TAM sẽ giúp xác định xu hướng quảng cáo, chi phí của toàn thị trường.
 • Đối với Marketer, dữ liệu VIETNAM-TAM giúp tối ưu được chi phí quảng cáo, lên kế hoạch thực hiện truyền thông hợp lý…

Các báo cáo mà hiện nay gói Adex đang cung cấp:

 • Báo cáo thống kê chi tiết từng spot quảng cáo: thời gian, thời lượng, vị trí và chi phí phát sóng quảng cáo cũng như hiệu quả thu hút khán giả.
 • Báo cáo về cơ cấu đầu tư của thị trường quảng cáo phân theo kênh truyền hình, nhãn hàng, ngành hàng, sản phẩm tổng hợp theo từng giai đoạn hoặc chi tiết đến từng ngày.
 • Báo cáo về mô hình hoạt động quảng cáo của nhiều sản phẩm, nhãn hàng.
 • Báo cáo nâng cao chi tiết theo nhiều chỉ số để so sánh hiệu quả giữa các chiến dịch quảng cáo khác nhau
 • Mô phỏng hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo khi thay đổi lựa chọn kênh, chương trình, vị trí, số lượng quảng cáo được phát sóng.