Mỹ: Quảng cáo truyền hình tháng 3/2021 tăng 13%

TV Ad Spending 01

Đây là lần đầu tiên chi tiêu quảng cáo tăng trong hơn một năm qua. Tuy sự tăng trưởng này vẫn ít hơn 6% so với tháng 3 năm 2019, nhưng SMI lưu ý rằng dữ liệu thể hiện “xu hướng rất tích cực” đối với thị trường quảng cáo trên TV truyền thống.

Tổng chi tiêu cho quảng cáo trên tất cả các hạ tầng đã tăng 22% trong tháng Ba vừa qua. Đây là một sự tăng trưởng rất đáng mừng so với bối cảnh của một năm trước, khi tổng chi tiêu quảng cáo đã giảm đến 13% do các doanh nghiệp đóng cửa vì COVID. Thậm chí, tổng chi tiêu trong tháng Ba vừa qua còn cao hơn 6% cho với cùng kỳ 2019.

TV Ad Spending 02

Báo cáo của SMI còn cho biết rằng quảng cáo kỹ thuật số đang dẫn đầu mức tăng trưởng chung của thị trường với mức tăng 27% trong tháng 3.

Đây là một tín hiệu rất tích cực và chứng tỏ sự phục hồi của quảng cáo truyền hình.

Thanh Mai (dịch theo nexttv.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *