Người tiêu dùng Châu Á Thái Bình Dương tin tưởng vào quảng cáo ở đâu nhất?

 

media2

Nghiên cứu đã khảo sát tổng số 18.929 người trả lời, trong đó có 5.620 người ở 6 nước Châu Á Thái Bình Dương (Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Indonesia và Ấn Độ). Người được phỏng vấn sẽ được hỏi và đánh giá về mức độ tin tưởng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông sau:

 • Truyền hình
 • Radio
 • Websites
 • Social Media (Mạng xã hội)
 • Podcasts
 • Search Engines (Hệ thống tìm kiếm)
 • Print newspapers/magazines (Báo/tạp chí)
 • Posters/Billboards (Áp phích, bảng quảng cáo)
 • Direct mail (thư trực tiếp)
 • Cinemas (Rạp chiếu phim)

Người được phỏng vấn sẽ đánh giá sự tin tưởng vào quảng cáo theo các mức độ sau:

 • Very trustworthy (Rất đáng tin cậy)
 • Somewhat trustworthy (Hơi đáng tin cậy)
 • Not very trustworthy (Không đáng tin lắm)
 • Not trustworthy at all (Không đáng tin cậy chút nào)
 • Don’t know (Không biết)

Kết quả khảo sát rút ra được rất nhiều kết luận thú vị:

 • Truyền hình, Radio và báo in thể hiện mức độ tin cậy tổng thể cao nhất. Trên toàn cầu, 52% số người được hỏi phân loại truyền hình là rất hoặc đáng tin cậy và tỷ lệ phần trăm tổng thể là tương tự trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
 • Trên mọi phương tiện truyền thông, người tiêu dùng ở Ấn Độ và Indonesia chọn “rất đáng tin cậy” với tỷ lệ vượt qua cả mức trung bình toàn cầu và mức ở các thị trường nước Châu Á Thái Bình Dương khác. Điều này đúng ngay cả với các phương tiện truyền thông mà các thị trường khác hoài nghi hơn nhiều. Ví dụ: 20% người Ấn Độ được hỏi cho biết quảng cáo trên các websites là “rất đáng tin cậy”, với thêm 37% nói rằng chúng “đáng tin cậy”. Ngược lại, quảng cáo trên các websites được coi là không đáng tin cậy bởi 74% người được hỏi ở Trung Quốc, 67% ở Hồng Kông, 63% ở Úc và 61% trên toàn cầu.
 • Mạng xã hội là phương tiện truyền thông được cảnh giác nhất với 68% trên toàn cầu tìm thấy quảng cáo trên mạng xã hội là không đáng tin cậy cho lắm hoặc không đáng tin cậy chút nào. Úc vượt quá mức trung bình toàn cầu: 75% người dân Úc cho rằng quảng cáo trên mạng xã hội là không đáng tin cậy, và có đến 34% chọn “không đáng tin cậy chút nào”.
 • Trung Quốc và Hồng Kông thể hiện sự nghi ngờ đối với áp phích và bảng quảng cáo, cũng như thư trực tiếp và quảng cáo trong rạp chiếu phim.
 • Phần lớn người dân Trung Quốc (63%) không tin tưởng vào quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm.
 • Người dân Singapore có quan điểm rất thú vị đối với báo in. Đa số (55%) cho rằng quảng cáo trên báo in có phần đáng tin cậy, nhưng chỉ 10% sẵn sàng đánh giá là “rất đáng tin cậy”.

Chi tiết:

Thanh Mai (theo campaignasia.com)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *