TOP kênh Q1-2020

 

 

Thị trường # Kênh Người xem trung bình mỗi phút
Hà Nội          1 VTV1 67,540
2 VTV3 44,535
3 VTV6 9,526
4 Cartoon Network 8,568
5 VTC7 – TodayTV 6,643
6 ANTV 6,141
7 VTV2 5,759
8 VTVcab10 – O2TV 3,448
9 Fox Movies 3,388
10 VTVcab5 – Echannel 3,371

 

Thị trường # Kênh Người xem trung bình mỗi phút
TP. Hồ Chí Minh 1 TH Vinh Long 1 – THVL1 43114
2 TH Ho Chi Minh 9 – HTV9 28194
3 VTV1 27102
4 TH Ho Chi Minh 7 – HTV7 26771
5 SCTV14 20587
6 SCTV9 19895
7 SCTV4 18285
8 VTVcab5 – Echannel 16854
9 VTV3 11919
10 SCTV11 – TV STAR 11472

  

Thị trường # Kênh Người xem trung bình mỗi phút
Cần Thơ          1 TH Vinh Long 1 – THVL1 7639
2 TH Hau Giang – HGTV 4141
3 TH Ho Chi Minh 3 – HTV3 2380
4 SCTV14 2078
5 TH Dong Thap – THDT 1939
6 TH Vinh Long 2 – THVL2 1936
7 TH Ho Chi Minh 7 – HTV7 1304
8 VTV1 1238
9 VTVcab5 – Echannel 1037
10 Cartoon Network 835

 

Thị trường # Kênh Người xem trung bình mỗi phút
Đà Nẵng          1 VTV1 5627
2 VTV3 3040
3 SCTV4 2134
4 Cartoon Network 2008
5 TH Vinh Long 1 – THVL1 1854
6 VTV6 1715
7 TH Ho Chi Minh 3 – HTV3 1111
8 VTVcab2 – Phim Viet 1044
9 TH Ho Chi Minh 7 – HTV7 1020
10 ANTV 807

  

Thị trường # Kênh Người xem trung bình mỗi phút
Mekong          1 TH Vinh Long 1 – THVL1 67605
2 TH Dong Thap – THDT 39242
3 TH Ho Chi Minh 3 – HTV3 34002
4 TH Hau Giang – HGTV 22968
5 TH Vinh Long 2 – THVL2 16044
6 TH Ho Chi Minh 7 – HTV7 12688
7 TH An Giang – ATV 6236
8 TH Ho Chi Minh 9 – HTV9 5013
9 TH Vinh Long 3 – THVL3 4949
10 TH Kien Giang – KGTV 4635

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *