TUẦN 30/10-05/11/2023: BÁO CÁO HIỆU QUẢ PHÁT SÓNG NHÓM KÊNH NỔI BẬT

Từ tháng 11/2023, VIETNAM-TAM đăng tải BÁO CÁO ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ PHÁT SÓNG CÁC KÊNH NỔI BẬT QUỐC GIA trên website vietnamtam.vn định kỳ theo tuần và tháng. Các báo cáo nhằm cung cấp chỉ số đo lường cơ bản về hiệu quả phát sóng và khán giả tại các khu vực đo lường của VIETNAM-TAM đối với các kênh truyền hình nổi bật quốc gia. VIETNAM-TAM hy vọng sẽ nhận được những ý kiến phản hồi và góp ý. Screenshot 2023 11 13 183104Screenshot 2023 11 13 114228 Screenshot 2023 11 13 114257Screenshot 2023 11 13 174103 Screenshot 2023 11 13 114412 Screenshot 2023 11 13 114433 Screenshot 2023 11 13 114450 Screenshot 2023 11 13 114512 Screenshot 2023 11 13 114554 Screenshot 2023 11 13 114609 Screenshot 2023 11 13 114638 Screenshot 2023 11 13 114733 Screenshot 2023 11 13 114753

Tải Báo cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *