VIETNAM-TAM phát hành Báo cáo Tổng quan Truyền hình Việt Nam 2020

 

  1. Tổng quan Truyền hình Việt Nam 2020
  • Số liệu đo lường toàn thị trường và từng khu vực đo lường (4 thành phố lớn và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long)
  • Tác động của dịch bệnh Covid-19 tới thói quen xem truyền hình năm 2020
  • Top kênh truyền hình toàn thị trường và tại từng khu vực đo lường
  1. Xu hướng Truyền hình Việt Nam 2021
  2. Phương pháp và quy mô đo lường của VIETNAM-TAM

Lời mở đầu của Báo cáo có đoạn:

Báo cáo Truyền hình Việt Nam 2020 của VIETNAM-TAM, với những thông tin dữ liệu Chính xác – Khách quan – Minh bạch – Tin cậy, sẽ mang đến một phần bức tranh đời sống xã hội Việt Nam thông qua “cầu nối” truyền hình. Báo cáo không chỉ cho thấy hiện trạng của ngành truyền hình năm 2020 mà còn thể hiện nỗ lực của các đơn vị sản xuất truyền hình; sự quan tâm, thị hiếu của khán giả ở 4 thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; đặc biệt là xu hướng xem truyền hình trong điều kiện “bình thường mới”.

VIETNAM-TAM xin trích đăng một số nội dung trong bản báo cáo này thay cho lời cảm ơn sự đồng hành của các cá nhân, đơn vị với chúng tôi trong thời gian qua.

vnt tv landscape 2020 1

 

vnt tv landscape 2020 2

 

vnt tv landscape 2020 3

 

vnt tv landscape 2020 4

 

vnt tv landscape 2020 5

 

vnt tv landscape 2020 6

 

vnt tv landscape 2020 7

Mọi thông tin thêm về Báo cáo Truyền hình Việt Nam 2020, xin vui lòng liên hệ với VIETNAM-TAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *