Đà Nẵng: nơi giao thoa Nam-Bắc về thị hiếu xem truyền hình

Trong bài trước, dữ liệu do VIETNAM-TAM ghi nhận đã cho thấy bức tranh tổng...

Phim tâm lý Việt áp đảo tại thị trường Hà Nội nửa đầu 2020

Phim truyền hình trong 6 tháng đầu năm tại thị trường Hà Nội là sự...

80 tập phim “Vua bánh mì” kết thúc với rating đạt 8,71%

VUA BÁNH MỲ - Phiên Bản Việt do Công ty Mega GS sản xuất, có...

Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông phát biểu về VIETNAM-TAM

Sau hơn một năm tiến hành thiết lập và vận hành thử nghiệm, hệ thống...

VIETNAM-TAM chính thức ra mắt

Sau hơn một năm tiến hành thiết lập và vận hành thử nghiệm, hệ thống...

VIETNAM-TAM cung cấp 2 gói dịch vụ thương mại chính Rating và Adex cho thị trường truyền hình

Từ 01/06/2016 VIETNAM-TAM (Vietnam Television audience measurement) chính thức giới thiệu và cung cấp ra...